UnitéTalk

Termenii de prestare a serviciilor

Termeni şi Condiţii de utilizare a serviciului Unite Talk prin Interfaţă Web
 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de utilizare a serviciului Unite Talk, înainte de descărca aplicaţia Unite Talk sau de utiliza serviciul Unite Talk.
 
ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE
 
Pentru a descărca aplicaţia Unite Talk şi a utiliza serviciul Unite Talk, trebuie să acceptaţi mai întâi aceşti Termeni. Aceşti termeni sunt acceptaţi de Dvs.
(a) atunci când faceţi click pentru a accepta sau “sunt de acord cu Termenii”, sau
(b) atunci când descărcaţi şi / sau utilizaţi aplicaţia Unite Talk.
 Vă sfătuim să imprimaţi o copie a acestor Termeni pentru înregistrările Dumneavoastră. Aceşti termeni vor rămâne în vigoare de la data de acceptare până la denunţarea de către Dvs. sau compania Unite.
 
MODIFICĂRI ALE TERMENILOR
 
Compania Unite îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni de acceptare a utilizării serviciului Unite Talk. Modificările vor fi publicate pe pagina www.talk.unite.md
Modificări ale politicilor de utilizare corecte şi / sau Termenilor adiţionali vor fi postate pe site-ul www.talk.unite.md . Modificările vor fi valabile doar atunci când sunt publicate. Vă rugăm să revedeţi Termenii în mod regulat.
Aţi înţeles şi sunteţi de acord că acceptarea expresă a Termenilor sau utilizarea aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk de la data publicării constituie un acord cu Termenii actualizaţi.
 
TERMINOLOGIE
 
Client – orice persoană fizică care dând acord la Termenii de utilizare a serviciului Unite Talk, poate beneficia de serviciul Unite Talk.
 
Compania Unite – furnizor de servicii de comunicaţii electronice.
Serviciul Unite Talk - este un serviciu ce presupune acces la distanţă la reţeaua de telefonie mobilă Unite prin intermediul unui număr de telefon mobil din reţeaua Unite şi a unei aplicaţii (soft), aplicaţia Unite Talk.
Aplicaţia Unite Talk –aplicaţie (soft), care se instalează la calculator, ce posedă un sistem de operare Windows , sau telefon mobil, ce posedă un sistem de operare Android/IOS, prin introducerea unui login şi a unei parole de acces prestabilite. Accesarea aplicaţiei „Unite Talk” este posibilă prin intermediul unei conexiuni de internet. Conexiunea de internet poate fi asigurată de orice sursă existentă.
 
RESTRICŢII DE UTILIZARE A SERVICIULUI
 
Dând acord la Termenii de utilizare a serviciului Unite Talk, Dvs. nu puteţi şi nu sunteţi de acord să efectuaţi următoarele acţiuni:
 
a.     de a sub-licenţia, vinde, aloca, închiria, exporta, importa, distribui sau transfera sau altfel acorda drepturi la orice parte terţă pentru utilizarea aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk;
b.    de a vă angaja, produce, permite sau autoriza modificarea, crearea de lucrări derivate sau îmbunătăţiri, traducere, inginerie, decompilare, dezasamblare, decriptare, emulare, hacking, sau tentativă de descoperire a codului sursă sau protocoale ale aplicaţiei Unite Talk sau orice sau caracteristici a acesteia (cu excepţia cazului în măsura permisă de lege);
c.     de a elimina, ascunde sau modifica fără nici o notificare privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate incluse în aplicaţia Unite Talk şi serviciul Unite Talk;
d.    condiţiile de mai sus nu împiedică utilizarea aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unita Talk pentru comunicaţii de afaceri proprii;
e.     de a nu utiliza aplicaţia Unite Talk în alte scopuri decât cele de descărcare şi instalare, utilizarea aplicaţiei Unite Talk decât prin contul Dvs. de utilizator.
 
LICENŢA
 
Sub rezerva respectării cu aceşti Termeni, vi se acordă o licenţă limitată, non-exclusivă, netransferabilă, netransmisibilă, fără a achita taxa pentru utilizarea licenţei, pentru a descărca şi instala aplicaţia Unite Talk la un calculator personal, telefon mobil şi de a folosi individual aplicaţia Unite Talk sau de pe un cont de utilizator (după caz​​) şi a utiliza serviciul Unite Talk.
 
 
 
 
UTILIZAREA APLICAŢIEI UNITE TALK ŞI A SERVICIULUI UNITE TALK
 
Echipamentul: Pentru a utiliza aplicaţia Unite Talk şi serviciul Unite Talk, Dvs. veţi avea nevoie de o conexiune la Internet. Sunteţi responsabil pentru furnizarea de toate echipamentele necesare pentru a accesa internetul sau de a permite comunicarea prin intermediul aplicaţiei Unite Talk.
 
ACTUALIZAREA APLICAŢIEI UNITE TALK
 
Compania Unite poate verifica şi actualiza automat versiunea aplicaţiei Unite Talk. Vi se poate cere logarea într-o versiune actualizată a aplicaţiei Unite Talk, conform acestor Termeni, pentru beneficia de avantajele oricărei actualizări ale aplicaţiei şi de utilizare a serviciului Unite Talk.
Compania Unite nu are nici o obligaţie de a pune la dispoziţie orice tip de actualizări a aplicaţiei, cu toate acestea, compania Unite poate:
 (a) să ceară ca Dvs. personal să descărcaţi şi să instalaţi actualizări ale aplicaţiei Unite Talk;
 (b) descarce şi să instaleze actualizări ale aplicaţiei Unite Talk automat dacă va apărea această necesitate.
Aceste actualizări sunt necesare pentru a menţine compatibilitatea aplicaţiei Unite Talk, a oferi actualizări de securitate sau remedieri de erori (bug-uri), sau a oferi noi caracteristici, funcţionalităţi sau versiuni aplicaţiei.
Dvs. sunteţi de acord să primiţi asemenea actualizări de la Unite, în scopul de a continua utilizarea aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk sunteţi de acord să acceptaţi astfel de actualizări conform prevederilor acestor Termeni.
 
ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNICĂ ŞI MENTENANŢA SERVICIULUI UNITE TALK
 
 Din când în când, compania Unite ar putea avea nevoie de a efectua lucrări de întreţinere sau de actualizare a aplicaţiei Unite Talk, a infrastructurii de bază a serviciului Unite Talk, care vă permite să utilizaţi aplicaţia şi serviciul Unite Talk.
Acest lucru poate implica faptul că utilizarea serviciului Unite Talk poate fi suspendată sau limitată temporar până în momentul în care lucrările de mentenanţă şi / sau de actualizare va fi completat. În măsura în care este posibil şi dacă este necesară o intervenţie tehnică urgentă, Unite va publica în prealabil data şi ora pentru o astfel de suspendare sau limitare pe site-ul www.talk.unite.md. Dvs. nu veţi avea dreptul de a cere despăgubiri pentru astfel de suspendare sau limitare de utilizare a aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk.
 
CONŢINUTUL COMUNICAŢIILOR
 
Unite nu este sursa, nu verifică şi nu aprobă şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul comunicărilor efectuate prin intermediul aplicaţiei Unite Talk.
Prin utilizarea aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk, sunteţi de acord că orice conţinut pe care îl prezintă aplicaţia poate fi transmis destinatarului. Conţinutul de comunicaţii este în totalitate responsabilitatea persoanei de la care provine un astfel de conţinut. Dvs, prin urmare, puteţi fi expus la un conţinut care poate fi ofensator, ilegal, dăunător pentru minori, sau indecent. Conţinutul de comunicaţii poate fi protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, care sunt deţinute de părţi terţe. Sunteţi responsabil pentru conţinutul pe care îl alegeţi pentru a comunica prin intermediul serviciului Unite Talk. În special, sunteţi responsabil pentru asigurarea că conţinutul comunicării nu prezintă:
(i)              drepturi de autor, protejate de secret comercial sau de altă natură, sub rezerva drepturilor de proprietate ale părţilor terţe, inclusiv drepturile la intimitate şi publicitate, decât dacă sunteţi proprietarul acestor drepturi sau deţineţi permisiunea de la proprietarul de drept;
(ii)            (ii) o minciună sau denaturare;
(iii)            (iii) comunicare ofensivă, ilegală, dăunător pentru minori, obscenă, defăimătoare, calomniatoare, ameninţătoare, pornografică, de hărţuire, ură, rasială sau etnic jignitor, sau care încurajează un comportament care ar fi considerat o infracţiune penală, dă naştere la răspundere civilă, încalcă orice lege,
(iv)             o reclamă sau o solicitare de afaceri;
(v)             comunicare aparţinând unei alte persoane.
 
Unite îşi rezervă dreptul (dar nu va avea nici o obligaţie) de a revizui conţinutul comunicării în scopul aplicării acestor termeni. Unite poate bloca unilateral la discreţia sa, livrarea sau altfel eliminarea conţinutul comunicărilor, ca parte a eforturilor sale de a proteja utilizarea serviciului Unite Talk şi clienţii săi, sau altfel pune în aplicare aceşti Termeni.
În plus, compania poate la discreţia sa elimina astfel de conţinut şi / sau rezilia Termenii şi închide contul de utilizator dacă Dvs. veţi utiliza orice conţinut, care încălcă aceşti Termeni.
 
CALITATEA SERVICIULUI UNITE TALK
 
Unite nu poate garanta că aplicaţia Unite Talk sau serviciul Unite Talk va funcţiona mereu fără întreruperi, întârzieri sau erori. O serie de factori pot afecta calitatea de comunicare şi utilizarea serviciului Unite Talk şi poate duce la eşecul de realizare a comunicaţiilor, inclusiv, dar fără a se limita la: reţeaua locală, firewall, furnizorul de servicii de internet, reţeaua publică de telefonie comutată şi sursa de alimentare.
Unite nu poartă răspundere pentru orice perturbare, întrerupere sau întârziere cauzată de o defecţiune în oricare dintre situaţiile de mai sus sau orice alte situaţii asupra cărora Unite nu are nici un control.
 
MODIFICĂRI ALE APLICAŢIEI UNITE TALK
 
Unite ţine să îmbunătăţească mereu calitatea serviciului Unite Talk, de aceea poate schimba caracteristicile tehnice din timp în timp, în scopul de a se conforma cu reglementările în vigoare. În consecinţă, Dvs. sunteţi de acord că funcţionalitatea aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk poate varia din când în când. Condiţiile tehnice de utilizare a serviciului Unite Talk, inclusiv descrierea serviciului cu caracteristicile respective sunt disponibile pe site-ul www.talk.unite.md.
 Dacă nu sunteţi de acord cu orice modificări ale aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk, puteţi renunţa la acest serviciu.
Ar putea fi necesar să faceţi actualizare la o nouă versiune a aplicaţiei Unite Talk, în scopul de a beneficia de avantajele serviciului Unite Talk. În plus, sunteţi de acord că serviciul Unite Talk poate fi supus unor limite de utilizare sau restricţii, care pot varia din când în când. Vă rugăm să verificaţi site-ul www.talk.unite.md pentru detalii de restricţii de utilizare actualizate care se aplică pentru serviciul Unite Talk.
 
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
 
Unite  se obligă să asigure accesul la serviciul Unite Talk, dar îşi rezervă dreptul de a refuza o cerere de activare a contului de utilizator/serviciului Unite Talk din următoarele motive
a)     Dvs. nu aţi furnizat integral informaţiile solicitate de Unite
b)    Dvs. aveţi datorii neachitate pentru serviciul Unite Talk
 
Unite se obligă să activeze contul de utilizator în timp cât mai scurt posibil, în dependenţă de posibilităţile tehnice, dar nu mai târziu de 48 de ore din momentul încasării mijloacelor băneşti pe contul activat pentru Dvs.
 
Unite îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul serviciului Unite Talk şi de a modifica prestarea comercială în cazul survenirii unor modificări de ordin obiectiv ce condiţionează prestarea serviciului, inclusiv modificarea cadrului regulator, legislativ, modificarea conjuncturii pieţii sau în cazul în care condiţiile economice fac neoperarea modificărilor să fie inechitabilă.
 
Dvs. aveţi dreptul de a primi consultaţii, legate de prestarea şi achitarea serviciilor la Serviciul Suport Clienţi, la numărul +373 (022) 200 200.
 
CONTUL DE UTILIZATOR:
 
Utilizarea serviciului Unite Talk devine posibilă doar după descărcarea aplicaţiei Unite Talk (softul) şi indicarea login-ului şi parolei de acces.
 Înainte de utilizarea aplicaţiei Unite Talk şi prima utilizare a serviciului Unite Talk, vi se va cere să înregistraţi contul Dvs. de email şi să validaţi adresa Dvs. de email.
Unite va expedia datele de login pentru logarea în aplicaţia Unite Talk pe adresa de email, furnizată de Dvs. Datele de login pentru accesarea aplicaţiei Unite Talk vor constitui numărul de telefon (în reţeaua Unite) şi parola.
 
Dvs. puteţi utiliza serviciul Unite Talk numai prin intermediul contului de utilizator.
 
Dvs. sunteţi singurul responsabil şi răspunzător pentru toate activităţile desfăşurate prin contul Dvs. de utilizator. Pentru a preveni utilizarea neautorizată, vă rugăm să păstraţi login-ul şi parola de logare pentru serviciul Unite Talk confidenţial şi nu împărtăşiţi datele contului de utilizator cu o parte terţă sau să-l utilizaţi pentru a accesa site-uri sau servicii ale părţilor terţe. Dacă bănuiţi că cineva cunoaşte parola, atunci puteţi să vă schimbaţi imediat parola pentru a proteja securitatea contului de utilizator. Este responsabilitatea Dvs. să vă asiguraţi că nu veţi răspunde la orice cerere nesolicitată privind furnizarea informaţiei despre cardul de credit, parole sau alte date.
Unite nu îşi asumă responsabilitatea pentru eşecul Dvs. de a respecta obligaţiile expuse în alineatul de mai sus.
 
De pe pagina www.talk.unite.md, Dvs. veţi putea să solicitaţi expedierea repetată a datelor de Login pe adresa de email, furnizată de Dvs. la activarea serviciului Unite Talk.
 
De pe aceeaşi pagină, Dvs. veţi putea realiza schimbarea parolei pentru logarea în aplicaţia Unite Talk, şi de asemenea Dvs. puteţi solicita modificarea adresei de email, înregistrată la activarea serviciului Unite Talk.
 
 
COSTUL SERVICIULUI UNITE TALK ŞI ACHITAREA
 
1.     Costul de utilizare a serviciului UnitéTalk este gratuit. Este un serviciu preplătit, astfel Dvs. nu sunteţi dependent de un abonament lunar sau de o sumă fixă, reîncărcaţi contul când doriţi şi cu ce sumă aveţi nevoie.
2.     Dvs. veţi fi taxat conform tarifelor Unite Prepay, plan tarifar Super Tarif Naţional.
3.     Apelurile efectuate de utilizator vor fi tarificate în dependenţă de zona de acces:
 1. “Zona Unite Talk Naţională” – convorbirile ce au fost iniţiate de pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. “Zona Unite Talk Internaţională” – convorbirile ce au fost iniţiate din afara Republicii Moldova.
 1. Tarifarea traficului de voce utilizat prin intermediul serviciului “Unite Talk Prepay”:
Condiţiile de tarifare a serviciului „Unite Talk Prepay” Zona Unite Talk
Naţională
Zona Unite Talk Internaţională
Tarifarea minute Raport de echivalenţă 1:1 Raport  de echivalenţă 1:1
 
tarifarea minutelor se va realiza conform planului tarifar ales de abonat, conform raportului de echivalenţă de 1:1 pentru utilizarea serviciului „Unite Talk Prepay”  pe sau din afara teritoriului Republicii Moldova (Zona Unite Talk Naţională şi Zona Unite Talk internaţională). Prin intermediul aplicaţiei Unite Talk, 1 minut din pachet spre o anumită destinaţie va fi echivalent cu 1 minut spre aceeaşi destinaţie.
5.     Cu Serviciul ”Unite Talk Prepay”, utilizatorul  va putea realiza apeluri spre toate direcţiile, inclusiv reţelele mobile, fixe, naţionale şi internaţionale, expedia SMS conform planului tarifar ales de către acesta (planurile tarifare standard Unite Prepay) prin intermediul web self-service-ului. De asemenea serviciul „Unite Talk Prepay” prin intermediul interfeţei web, va oferi:
 1. Utilizatorul  - „Unite Talk Prepay” nu va putea recepţiona SMS, prin intermediul aplicaţiei Unite Talk.
 2. Serviciul „Unite Talk Prepay” poate fi utilizat atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi de peste hotarele ţării, condiţia principală fiind existenţa unei conexiuni la Internet.
8.     Pe parcursul utilizării serviciului Unite Talk, Dvs. veţi fi limitat la utilizarea serviciului de suma depusă în contul Dvs., beneficierea de serviciul Unite Talk fiind posibilă după alimentarea contului de către Dvs.
9.     Dvs. veţi putea achita pentru serviciul Unite Talk direct de pe site-ul www.talk.unite.md.
 
ACHITAREA SERVICIULUI UNITE TALK:
 
1.     În secţiunea ”Reîncarcă contul”, de pe site-ul www.talk.unite.md , Dvs. veţi introduce numărul contului (în formatul indicat în secţiunea ”Reîncarcă acum” ) şi suma plăţii care urmează a fi transferată în Contul Dvs. prin transferarea sumei indicate din mijloacele băneşti deţinute pe cardul Dvs.
 1. După verificarea cu succes a datelor introduse, veţi fi redirecţionat către o secţiune web-securizată de pe serverul Băncii, care deserveşte serviciul Unite Talk.
 2. Pentru a efectua plata, Dvs. veţi furniza datele propriului Card bancar, cum ar fi numărul cardului bancar, perioada de valabilitate şi codul secret ce permite efectuarea plăţilor online. Transferul acestor date se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranţă disponibile în cadrul Băncii ce a emis cardul bancar respectiv.
 3. Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat. Informaţia se transmite în formă criptată şi se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plată al Băncii emitente a cardului bancar şi al băncii care deserveşte serviciul Unite Talk.
 4. Toate achitările se efectuează în moneda naţională – lei moldoveneşti (MDL). În cazul în care valuta operaţiunii diferă de valuta achitărilor, convertirea sumei operaţiunii se efectuează conform cursului la operaţiunile cu carduri din ziua decontării, ale băncii care deserveşte serviciul Unite Talk.
 5. După efectuarea plăţii, mijloacele băneşti vor fi transferate în Contul Dvs. personal, de regulă fără întârziere, în regim on-line.
 6. Transferul mijloacelor băneşti poate avea loc cu întârziere, în dependenţă de ora la care a fost procesată plată, nivelul de încărcare al sistemului online de achitări, etc.
 7. Transferul de mijloace băneşti poate fi efectuat doar indicând sume cu cifre întregi.
 8. Dvs. puteţi verifica balanţa contului prin apel la 200.
DREPTURI DE PROPRIETATE
 
Aplicaţia Unite Talk conţine informaţii confidenţiale şi de proprietate, care sunt protejate de legea de proprietate intelectuală. Conţinutul şi compilarea de conţinut inclusă în aplicaţia Unite Talk cum ar fi sunete, text, grafică, logo-uri, iconiţe, imagini, clipuri audio, descărcări digitale, sunt proprietatea companiei Unite, şi sunt protejate de legea privind drepturile de autor. Astfel de conţinut protejat prin drepturile de autor nu poate fi reprodus fără permisiunea expresă a companiei Unite.
Puteţi descărca şi utiliza în scop personal, non-comercial materialele postate pe www.talk.unite.md. Compania Unite îşi rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres pe site-ul www.talk.unite.md.
 
DREPTUL LA PROPRIETATEA NUMĂRULUI
 
Dacă Dvs. vi se alocă pentru un număr de telefon pentru utilizarea serviciului Unite Talk (cunoscut anterior ca "Login"), Dvs. nu aveţi  dreptul de proprietate a numărului sau dreptul de a păstra acest număr pentru totdeauna. S-ar putea ca compania Unite să aibă nevoie de a modifica sau retrage numărul alocat. Dvs. nu aveţi dreptul de a transfera sau încerca să transferaţi numărul Dvs. de Unite Talk.
Dvs. trebuie să vă asiguraţi că respectaţi toate cerinţele de alocare afişate atunci când cumpăraţi serviciul Unite Talk, în caz contrar acest lucru ar putea duce la retragerea numărului.
Dvs. puteţi solicita maxim 5 numere de telefon pentru fiecare email înregistrat de Dvs. cu serviciul Unite Talk.
 
Pe un număr de telefon poate fi configurat doar un singur serviciu UniteTalk.
 
a.     Activarea şi locarea numărului pentru utilizarea serviciului UniteTalk
Compania Unite vă va oferi un număr de telefon în momentul activării serviciului UniteTalk. Taxa de activare a numărului constituie 50 lei (se achită o singură dată). Suplinirea contului poate fi efectuată prin intermediul cardului bancar sau cartelelor de reîncărcare. Pentru utilizarea serviciului UniteTalk este necesar ca balanţa contului să fie > 0 lei, adică iniţial este necesar să reîncărcaţi contul cu o sumă adiţională la cei 50 lei pentru activare. Compania Unite îşi rezervă dreptul de a schimba numărul de telefon alocat din motive operaţionale. Dvs veţi fi informat în prealabil despre schimbarea numărului.

 
b.    Dezactivarea contului pentru utilizarea serviciului UniteTalk
Compania Unite îşi rezervă dreptul de a anula conturi de utilizator care au fost inactive pentru mai mult de 12 (douăsprezece) luni.
 
REGULI DE UTILIZARE A SERVICIULUI UNITE TALK:
Serviciul  Unite Talk poate fi conectat şi activat în orice zi a lunii.
Dvs. nu aveţi dreptul să realizaţi:
(A) interceptarea sau monitorizarea, deteriorarea sau modificarea oricărei comunicaţii care nu este destinată pentru tine;
(B) utilizarea oricărui tip de virus, orice alte coduri sau instrucţiuni care sunt concepute pentru a denatura, şterge, deteriora, imita sau dezasambla aplicaţia Unite Talk, sau protocolul ce asigură funcţionarea aplicaţiei;
(C) transmite comunicări nesolicitate (de asemenea, menţionată ca "spam") sau orice comunicare ce nu este permisă de legea aplicabilă sau de a folosi aplicaţia Unite Talk în scopul de  “phishing”;
(D) expune orice terţă parte la comunicare ofensatoare, dăunătoare pentru minori, indecentă sau altfel inacceptabilă în nici un fel;
(E) utilizarea aplicaţiei Unite Talk şi a serviciului Unite Talk pentru a provoca jena sau suferinţa, care ar putea ameninţa, hărţui sau invada intimitatea, oricărei părţi terţe, sau
(F) utilizarea material sau conţinut, care oferă drepturi de proprietate unei părţi terţe, dacă nu aveţi o licenţă sau permisiunea proprietarului acestor pentru aceste drepturi; sau
(G) colectarea orice informaţii de identificare personală, inclusiv numărul de cont;
(H) utilizarea sau lansarea unui sistem automat, inclusiv, viruşi care vor accesa aplicaţia Unite Talk.
Serviciul Unite Talk şi aplicaţia Unite Talk este destinată pentru uz individual. Dvs nu veţi revinde sau comercializa aplicaţia Unite Talk sau serviciul Unite Talk pentru a o oferi spre comercializare unei părţi terţe.
 
 
RĂSPUNDEREA:
Dvs. sunteţi de acord că compania Unite nu va purta răspundere pentru nici un prejudiciu (inclusiv neglijenţă) sau orice altă formă de răspundere, şi nu va purta răspundere pentru posibilitatea unor astfel de daune sau pierderi, despre care Dvs. aţi fost notificat de către companie, în legătură cu sau generate de utilizarea serviciului Unite Talk.
 Singurul Dvs. drept sau remediu cu privire la orice probleme sau insatisfacţie cu privire la serviciul Unite Talk, puteţi şterge sau dezinstala aplicaţia Unite Talk şi înceta utilizarea serviciului Unite Talk.
 
LIMITAREA RĂSPUNDERII:
 
Conform celor expuse mai sus, compania Unite nu va purta răspundere pentru orice tip de prejudiciu (inclusiv neglijenţă), sau orice altă formă a răspunderii, inclusiv nu va purta răspundere pentru posibilitatea unor astfel de daune sau pierderi despre care Dvs. aţi fost informat, printre care:
(a) orice daune indirecte, speciale, sau de consecinţă, sau
(b) orice pierdere de venit, de afaceri, profituri reale sau anticipate, pierderi de oportunitate, de reputaţie (directe sau indirecte); sau
(c) orice deteriorare de date (directe sau indirecte);
(d) orice cerere, deteriorare sau pierdere (directă sau indirectă) care decurg din, sau în legătură cu:
(i) incapacitatea Dvs. de a utiliza serviciul Unite Talk.
 
De asemenea, la limitele maxime permise de lege:
Serviciul Unite Talk este furnizat "CA ATARE" şi folosit pe propria răspundere şi risc, fără nici o garanţie.
Compania Unite nu acordă nici o garanţie, şi nu satisface pretenţii şi neagă în mod expres garanţii de orice fel, fie explicite, implicite cu privire la serviciul Unite Talk, fără limitare.
Compania nu oferă garanţii sau condiţii de calitate, performanţă, inclusiv nu oferă garanţii că serviciul Unite Talk va fi întotdeauna disponibil, accesibil, neîntrerupt, oferit spre utilizare la timp, sigur, corect, complet şi fără erori sau va funcţiona fără pierdere de date, nici nu garantează calitatea apelurilor efectuate prin intermediul aplicaţiei Unite Talk.
 
CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
 
Informaţiile confidenţiale şi confidenţialitatea datelor Dumneavoastră
Compania Unite se angajează să respecte intimitatea şi confidenţialitatea informaţiilor personale. Vom procesa informaţiile dumneavoastră cu caracter personal, datele de trafic şi a conţinutului de comunicare în conformitate cu politica companiei Unite de confidenţialitate a datelor cu caracter personal.
 
FORŢA MAJORĂ:
 
Părţile nu poartă răspundere de nerespectarea obligaţiunilor stipulate conform acestor Termeni, dacă vor prezenta dovezi că aceasta a fost cauzată de circumstanţe de forţă majoră. Astfel de evenimente (calamităţi naturale, incendii, acţiuni militare, greve, acte normative ale organelor de stat locale care împiedică părţile de a îndeplini obligaţiunile) pot apărea în condiţii şi circumstanţe care sunt în afara controlului companiei Unite.
Dvs.  aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că, compania Unite nu va fi în măsură de a oferi serviciul Unite Talk ca urmare a unui caz de forţă majoră.
Întârzierea sau neîndeplinirea obligaţiunilor companiei Unite din motiv de forţă majoră nu va fi considerată ca o încălcare a prevederilor acestor Termeni.
 
SOLUŢIONAREA RECLAMAŢIILOR ŞI A LITIGIILOR
 
Pentru orice reclamaţie, clientul poate să se adreseze prin fax, prin e-mail, telefon la Serviciul Suport Clienţi, la numărul +373 (022) 200 200. În orice adresare la Serviciul Suport Clienţi, clientul va indica  numărul de telefon, care reprezintă şi loginul pentru serviciul Unite Talk, şi motivul reclamaţiei sau adresării. Termenul de examinare a adresărilor clientului nu va depăşi 30 de zile din ziua recepţionării acestora. Rezultatul examinării va fi adus la cunoştinţa clientului în scris sau verbal.
 
ALTE CONDIŢII:

Termenii constituie acordul între Dvs. şi compania Unite cu privire la utilizarea serviciului Unite Talk şi înlocuiesc orice acorduri anterioare între Dumneavoastră şi compania Unite.
Dacă orice prevedere a acestor Termeni (sau o parte componentă din acest document), se constată de către orice instanţă sau organism legislativ competent ca ilegale, nevalabile sau inaplicabile, atunci o astfel de prevedere va fi scoasă din Termeni, fără a afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea restului termenilor.
 
ÎN MOD EXPRES RECUNOASTEŢI CA AŢI CITIT ACEŞTI TERMENI, aţi luat cunoştinţă şi aţi înţeles drepturile, obligaţiile, termenii şi condiţiile stabilite aici.
Făcând click pe butonul Accept “Termenii”, sau continuând cu instalarea aplicaţiei Unite Talk sau a utilizării serviciului Unite Talk sunteţi de acord în mod expres să respectaţi Termenii expuşi mai sus.